Musulmonlar

Аллоҳ учун яхши кўриш ва Аллоҳ учун ёмон кўриш нима дегани?

Савол: Аллоҳ учун яхши кўриш ва Аллоҳ учун ёмон кўриш нима дегани?

Жавоб: Ҳуббу филлаҳ- яхши кўрган нарсасини Аллоҳ учун яхши кўриш, буғзу филлаҳ эса, ёмон кўрган нарсасини Аллоҳ учун ёмон кўриш деганидир. Зеро, Аллоҳ учун севиладиган ва Аллоҳ учун ёмон кўриладиган кишилар бор. Бу ҳақдаги оятлар шулардан иборат:

Эй имон келтирганлар! Мўминлар қолиб, кофирлар билан дўстлашманглар! Аллоҳга ўзингизга қарши аниқ ҳужжат бермоқчимисиз?!” (Нисо 4/144)

Эй, имон келтирганлар! Яҳудийлар ва насронийлар билан дўстлашманглар! (Уларнинг) баъзилари баъзилари билан дўстдирлар. Сизлардан кимки улар билан дўстлашса, у албатта улардан (бўлиб қолади). Албатта Аллоҳ, золимлар қавмини ҳидоят қилмагай. ” (Моида 5/51)

Эй, ишониб суянганлар! Сизлардан олдин Китоб берилганлардан динингизни мазах ва ўйин қилиб олганлар ҳамда кофирлар билан дўстлашманглар. Мўмин бўлсангиз, Аллоҳдан қўрқинглар! ” (Моида 5/57)

    “Эй, имон келтирганлар! Агар имондан куфрни яхшироқ кўрсалар, ота-оналарингиз ва ака-укаларингизни энг яқин дўст деб олманглар! Сизлардан кимки уларни валий деб билса, бас, ана ўшалар ўзларига ҳақсизлик қилганлардир. Айтинг (эй, Муҳаммад): “Агар оталарингиз, фарзандларингиз, ака-укаларингиз, хотинларингиз, қариндошларингиз, меҳнат билан топган мол-мулкларингиз, касод бўлишидан қўрққан тижоратингиз ва ёқтирган масканларингиз сизлар учун Аллоҳ ва Расулидан, Унинг йўлидаги жидд-у жаҳд қилишдан севимлироқ бўлса, (унда) Кутинглар; нима бўлган тақдирда ҳам Аллоҳнинг амри келади! Аллоҳ йўлдан чиққан қавмни тўғри йўлга қабул қилмайди.” (Тавба 9/23-24) 

“Аллоҳга ва охират кунига ишонган қавмни, Аллоҳ ва Унинг Расулига мухолифлик қилувчилар билан – гарчи улар ўзларининг оталари, ёки ўғиллари, ёки ака-укалари, ёки қариндошлари бўлсалар ҳам – дўстлашканини кўрмайсиз. Айнан ўшаларнинг дилларига (Аллоҳ) имонни битиб қўйгандир ва уларни ўз (томон)идан бўлмиш руҳ (бир илм) билан қувватлантиргандир. У, уларни – остидан анҳорлар оқиб турадиган, улар мангу қоладиган жаннатларга киритур. Аллоҳ улардан рози бўлади ва улар ҳам (Аллоҳдан) рози бўладилар. Айнан ўшалар Аллоҳнинг тарафдоридирлар. Огоҳ бўлинглар, албатта Аллоҳнинг тарафдоригина мақсадларига эришгувчилардир!” (Мужодала 58/22)

Абу Умомадан ривоят қилинишича, Расулуллоҳ соллалоҳу алайҳи ва саллам шундай дедилар:
“Кимки Аллоҳ учун яхши кўрса, берган нарсасини Аллоҳ учун берса, бермаган нарсасини Аллоҳ учун бермаса, имонини камолотга етказган бўлади.” (Абу Довуд, Суннат 15)

Саҳл б. Муоз б. Анас ал Жуҳанийдан ривоят қилинишига кўра, Росулуллоҳ шундай марҳамат қилган:

“Кимки Аллоҳ учун берса ва Аллоҳ учун қарши чиқса, Аллоҳ учун севиб Аллоҳ учун ғазаб қилса ва Аллоҳ учун никоҳланиб уйланса, у кишининг имони камолотга эришибди.” (Термизий, Қиёмат 60)

Анас б. Моликдан ривоят қилинишича, Набий алайҳиссалом шундай дедилар:
“Уч хусусият борки, булар қайси бир мўминда бўлса, демак у имонининг таъмини ҳис қилибди:
1. Аллоҳ ва Расулини ҳаммадан кўра кўпроқ яхши кўриш.
2. Севган нарсасини Аллоҳ учун севиш.
3. Аллоҳ уни куфр ботқоқлигидан қутқарганидан кейин, такроран яна куфрга қайтишни худди алангали ўтга қайтгандай аянчли ва ҳалокатли деб билишдир.” (Бухорий, Имон 9, 14, Икроҳ 1, Адаб 42, Муслим Имон 67, Термизий Имон 10 ҳам мурожаат қилишингиз мумкин.)

Телеграм каналимиз: