Qur’onni tushunishdagi usul va qoidaning ahamiyati

                QUR’ONNI TUSHUNISHDA USUL VA QOIDANING AHAMIYATI Agar bir ishda o’lchov bo’lsa, demak usul va qoida albatta kerak bo’ladi. Chunki, o’lchov usul va qoida bilan isbotlanadi. Bugungi kunda tabiat kitobining oyatlarini o’qib o’rganayotgan ilm-fan olimlari Allohni qo’ygan o’lchoviga rioya qilgani holda har bir ilm-fanni o’zining intizom doirasida ko’zlagan … Qur’onni tushunishdagi usul va qoidaning ahamiyatini o’qishda davom eting.