Musulmonga musulmondan boshqasi yaqin va ishonchli do’st bo’la oladimi?
Musulmonlar > Fatvolar > G'ayri dinlar > Qur'on va Musulmonlar Tarix: 28 Iyul 2018 Email This Post Email This Post

Alloh taolo Moida 55-57 da shunday marhamat qiladi:

Sizlarning do’stlaringiz (Sizni qo’llab quvvatlaydigan, yordam beradiganingiz) faqatgina Alloh, Uning Rosuli va Allohga ishonib suyangan mo’minlardir. U mo’minlar – namozni to’liq va doimiy ado etgan, zakotni ham bergan va ruku’ qilgan kishilardir.” Ya’ni, namozlarini jamoat bilan qilganlar yoki Allohning amriga mutlaqo bo’yin eguvchilardir. Demak, mo’minlik – Allohning aytganlarini chola-pucha qilmay, Allohning amriga so’ssiz bo’yin ekkanlar va mollarini ham Alloh yo’lida sarflaganlardir. Oyatning davomi: “Kim Allohni va Rosulini yaqin do’st deb bilsa, shuni bilinki; albatta Allohning tarafdorlari g’olib bo’lurlar.” Allohga yaqin do’st bo’lish degani; Alloh bilan o’zini o’rtasiga hech kim va hech narsani qo’shmaslik va to’g’ridan to’g’ri Allohga yuzlanish, hech kimning istak-xohishini va amrini Allohning, ya’ni Kitobining hukmlaridan ustun deb bilmasligi va birinchi o’ringa qo’ymaslik demakdir. Chunki butun borliqning va undagi hayotni va tabiatning barcha qonunlarini va bizni va bizning hayotimizdagi barcha qonunlarni yaratuvchisi Udir. Alloh bizga nerf hujayralarimizdan ham yaqindir. (Ba’zi tarjimalarda; shoh tomir, yoki nerv tomir deyilgan) Kimki: Alloh Qur’onda shunday degan, to’g’ri-yu, “lekin” dedimi bitti ortiq, uni musulmonligi orqaga qarab ketti degani. Allohga qullik qilishda Ammo-lekin degan narsa bo’lmaydi. Masalan, kunda besh vaqt namoz farz, lekin meni vaqtim bo’lmayapti, pensiyaga chiqib o’qiyman, rahbarim izn bermayapti, sog’ligim ko’tarmayapti kabi bahona va Allohning amriga qarshi qo’yilgan shartlari – bu inson o’z hoxish-irodasini o’ziga tangri qilib olgan degani bo’ladi. Oyatning davomida:

Ey Mo’minlar ! Sizlardan avval kitob berilganlar orasida, sizning diningizni arzimas va o’yinchoq deb bilganlarni va kofirlarni yaqin do’st qilib olmanglar. Agar mo’min bo’lsangizlar Allohdan andisha qilib o’zingizni saqlang.” Ya’ni, Allohni qo’ygan qonunlariga bo’yin egmasangiz o’zingizni adoi tamom qilgan bo’lasiz. Demak biz, mo’minlardan boshqa hech kimni, xoh yahudi xoh hristian bo’lsin, xoh Allohni va uning amrlarini ko’rmaslikka olgan kofirlar bo’lsin, ular bilan also yaqin do’st bo’la olmaymiz, bunga haqqimiz yo’q. Bu degani, ularga ishonib ham suyanib ham bo’lmaydi. Yahudi va hristianlar biz musulmonlar haqimizda nima deyishlarini Alloh taolo Baqara 111-oyatda bildirib o’tadi: ”Yahudi va hristian bo’lmaganlardan boshqa hech kim jannatga kira olmas dedilar.” Biz yahudi ham emasmiz, hristian ham emasmiz. Demak, ular bizni jannatga kira olmaydi deb o’ylaydilar, chunki, bizni adashganlar deb biladilar. Baqara 120-oyatta esa shunday marhamat qiladi : “Sizdan – na yahudi va na hristian to ularning diniga kirmaguningizcha aslo rozi bo’lmaydi (hushnud bo’lmaydi). Aytingki; Asl hidoyat (To’g’ti yo’l ) Allohning yo’lidir. Sizga bu ilm (Qur’on) kelgandan kegin, agar ularning orzu-istaklariga ergashsangiz, Alloh tarafidan siz uchun na bir do’st va na bir yordamchi bo’lmaydi.” Ya’ni, Allohdan bironta yordam va do’stlik kutmang deganidir. Bundan ham og’ir ifoda bo’lishi mumkinmi Muhammad alayhissalomga?! Buncha oyattan keyin ham qanday qilib yahudi va hristianlardan va kofirlardan biron narsa kutishimiz mumkin? Ulardan faqat yomonlik va adovat kutish mumkin. Aslida, biz ularga to’g’ri yo’lni ko’rsatishimiz va tuzatishimiz kerak. Ulardan o’rganadigan va oladigan hech narsa yo’qki. “Baqara 104 “Ahli kitob va mushriklardan (Yahudi va hristianlarning bilimdonlaridan) kofir bo’lganlar, Robbingizdan sizlarga biron yaxshilik kelishini aslo xohlamaydilar. Alloh, to’g’ri tanlovda bo’lganlarni marhamatiga sazovor qiladi. Alloh buyuk bir ikrom egasidir.” 109-oyatta shunday marhamat qilingan: “Ahli kitobning ko’pchiligi, sizlar imonga kirganingizdan so’ng kofir bo’lib qolishlaringizni juda-juda xohlaydilar. Ularning bu qilgan ishlari, ular uchun haqiqat ochiq o’rtaga qo’yilgandan so’ng, ichlaridagi qizg’onishidandir. Endi sizlar ularni qilgan ishlarini ko’rmaganga oling, yangi bir sahifa oching, to sizga Allohning amri kelgunigacha. Albatta Alloh, har narsaga o’lchi qo’ygandir.”


Аллоҳ таоло Моида 55-57 да шундай марҳамат қилади:

Сизларнинг дўстларингиз (Сизни қўллаб қувватлайдиган, ёрдам берадиганингиз) фақатгина Аллоҳ, Унинг Росули ва Аллоҳга ишониб суянган мўминлардир. У мўминлар – намозни тўлиқ ва доимий адо этган, закотни ҳам берган ва руку’ қилган кишилардир.” Яъни, намозларини жамоат билан қилганлар ёки Аллоҳнинг амрига мутлақо бўйин эгувчилардир. Демак, мўминлик – Аллоҳнинг айтганларини чола-пуча қилмай, Аллоҳнинг амрига сўссиз бўйин экканлар ва молларини ҳам Аллоҳ йўлида сарфлаганлардир. Оятнинг давоми: “Ким Аллоҳни ва Росулини яқин дўст деб билса, шуни билинки; албатта Аллоҳнинг тарафдорлари ғолиб бўлурлар.” Аллоҳга яқин дўст бўлиш дегани; Аллоҳ билан ўзини ўртасига ҳеч ким ва ҳеч нарсани қўшмаслик ва тўғридан тўғри Аллоҳга юзланиш, ҳеч кимнинг истак-хоҳишини ва амрини Аллоҳнинг, яъни Китобининг ҳукмларидан устун деб билмаслиги ва биринчи ўринга қўймаслик демакдир. Чунки бутун борлиқнинг ва ундаги ҳаётни ва табиатнинг барча қонунларини ва бизни ва бизнинг ҳаётимиздаги барча қонунларни яратувчиси Удир. Аллоҳ бизга нерф ҳужайраларимиздан ҳам яқиндир. (Баъзи таржималарда; шоҳ томир, ёки нерв томир дейилган) Кимки: Аллоҳ Қуръонда шундай деган, тўғрию, “лекин” дедими битти ортиқ, уни мусулмонлиги орқага қараб кетти дегани. Аллоҳга қуллик қилишда Аммо-лекин деган нарса бўлмайди. Масалан, кунда беш вақт намоз фарз, лекин мени вақтим бўлмаяпти, пенцияга чиқиб ўқийман, раҳбарим изн бермаяпти, соғлигим кўтармаяпти каби баҳона ва Аллоҳнинг амрига қарши қўйилган шартлари – бу инсон ўз ҳохиш-иродасини ўзига тангри қилиб олган дегани бўлади. Оятнинг давомида:

Эй Мўминлар ! Сизлардан аввал китоб берилганлар орасида, сизнинг динингизни арзимас ва ўйинчоқ деб билганларни ва кофирларни яқин дўст қилиб олманглар. Агар мўмин бўлсангизлар Аллоҳдан андиша қилиб ўзингизни сақланг.” Яъни, Аллоҳни қўйган қонунларига бўйин эгмасангиз ўзингизни адои тамом қилган бўласиз. Демак биз, мўминлардан бошқа ҳеч кимни, хоҳ яҳуди хоҳ ҳристиан бўлсин, хоҳ Аллоҳни ва унинг амрларини кўрмасликка олган кофирлар бўлсин, улар билан алсо яқин дўст бўла олмаймиз, бунга ҳаққимиз йўқ. Бу дегани, уларга ишониб ҳам суяниб ҳам бўлмайди. Яҳуди ва ҳристианлар биз мусулмонлар ҳақимизда нима дейишларини Аллоҳ таоло Бақара 111-оятда билдириб ўтади: ”Яҳуди ва ҳристиан бўлмаганлардан бошқа ҳеч ким жаннатга кира олмас дедилар.” Биз яҳуди ҳам эмасмиз, ҳристиан ҳам эмасмиз. Демак, улар бизни жаннатга кира олмайди деб ўйлайдилар, чунки, бизни адашганлар деб биладилар. Бақара 120-оятта эса шундай марҳамат қилади : “Сиздан – на яҳуди ва на ҳристиан то уларнинг динига кирмагунингизча асло рози бўлмайди (ҳушнуд бўлмайди). Айтингки; Асл ҳидоят (Тўғти йўл ) Аллоҳнинг йўлидир. Сизга бу илм (Қуръон) келгандан кегин, агар уларнинг орзу-истакларига эргашсангиз, Аллоҳ тарафидан сиз учун на бир дўст ва на бир ёрдамчи бўлмайди.” Яъни, Аллоҳдан биронта ёрдам ва дўстлик кутманг деганидир. Бундан ҳам оғир ифода бўлиши мумкинми Муҳаммад алайҳиссаломга?! Бунча ояттан кейин ҳам қандай қилиб яҳуди ва ҳристианлардан ва кофирлардан бирон нарса кутишимиз мумкин? Улардан фақат ёмонлик ва адоват кутиш мумкин. Аслида, биз уларга тўғри йўлни кўрсатишимиз ва тузатишимиз керак. Улардан ўрганадиган ва оладиган ҳеч нарса йўқки. “Бақара 104 “Аҳли китоб ва мушриклардан (Яҳуди ва ҳристианларнинг билимдонларидан) кофир бўлганлар, Роббингиздан сизларга бирон яхшилик келишини асло хоҳламайдилар. Аллоҳ, тўғри танловда бўлганларни марҳаматига сазовор қилади. Аллоҳ буюк бир икром эгасидир.” 109-оятта шундай марҳамат қилинган: “Аҳли китобнинг кўпчилиги, сизлар имонга кирганингиздан сўнг кофир бўлиб қолишларингизни жуда-жуда хоҳлайдилар. Уларнинг бу қилган ишлари, улар учун ҳақиқат очиқ ўртага қўйилгандан сўнг, ичларидаги қизғонишидандир. Энди сизлар уларни қилган ишларини кўрмаганга олинг, янги бир саҳифа очинг, то сизга Аллоҳнинг амри келгунигача. Албатта Аллоҳ, ҳар нарсага ўлчи қўйгандир.”

Facebookta UlashishTwitterda Ulashish
197 O'qildi
 
Aloqador yoki o'xshash fatvolar
Raqam     Mavzu Tarix    O'qildi    
1 Maxfiy Ilmlar, Ilmi Ladun (Tariqatchilikka Nazar 18- bo’lim) 26.04.2019 120
2 Assalomu alaykum… 03.02.2019 218
3 Qur’onni tushunishda ijtihodning ahamiyati qanday? 16.01.2019 161
4 Isro va Meroj 19.11.2018 372
5 Hayzli ayollarni ro’zasi 01.11.2018 321
6 Qur’onga ko’ra 3 qoidani buzmaguncha hech kimga adovat qilib bo’lmaydi 10.09.2018 247
7 G’ayridinlar o’rtasidagi munosabatlar 18.08.2018 336
8 Qur’ondagi namozga aloqador oyatlar 12.08.2018 224
9 Musulmonga musulmondan boshqasi yaqin va ishonchli do’st bo’la oladimi? 28.07.2018 197
10 Diniy javobgarlik qachon boshlanadi? ​(lotin/кирил)​ 23.07.2018 213
11 Muhammad alayhissalomning ummatiga qoldirgan merosi 22.07.2018 178
12 Qur’onni o’rganish va uni o’rgatish 22.07.2018 164
13 Nafs tarbiyasi uchun halol narsalardan voz kechish kerakmi? 21.07.2018 151
14 Diniy idoraning sobiq bosh kotibi bilan olib borilgan suhbat 09.07.2018 393
15 Ikki musulmonning tavhid haqidagi bahsi 29.06.2018 192
16 Musulmonning oiladagi odob-axloqi 29.06.2018 149
17 “Sizlar uchun Rosulullohda o’rnak bordir” oyatni qanday tushunamiz? 26.06.2018 142
18 Qur’onda Musulmonni kimlar bilan birga o’tirishi taqiqlangan ? 26.06.2018 169
19 Din aql ishi emas degan gapga Qur’on nima deydi? 25.06.2018 241
20 Qur’onga ko’ra “avliyo” 25.06.2018 216
21 Alloh uchun yaxshi ko’rish va Alloh uchun yomon ko’rish nima degani? 25.06.2018 419
22 Qur’onni tahrif qilinishi yohud shirkka ochib berilgan eshik 13.06.2018 211
23 Tahoratsiz Qur’on o’qisa bo’ladimi? (Qo’shimcha qilindi) 10.06.2018 677
24 Allohga noto’g’ri tavakkal qilish (To’g’ri deb bilingan xatolarimizdan biri) 09.06.2018 479
25 Dinda firqalanmaslik va bir bo’lib Qur’onni mahkam ushlashlik 09.06.2018 218
26 “Men Musulmonman!” deyish yetmaydimi? 08.06.2018 146
27 Hikmat nima o’zi? 08.06.2018 130